Prihlásiť sa k odberu noviniek

Svätý rok milosrdenstva. Myšlienky na každý deň

Kniha je vypredaná
Dostupnosť: Na sklade
€2,00

 

 

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva v od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016.

Kniha obsahuje na každý deň v roku texty s témou milosrdenstva, ktoré povedal alebo napísal Svätý Otec František. Tak sa kniha stane našim duchovným sprievodcom celým svätým rokom milosrdenstva a nedá nám naň zabudnúť. 

 

Svätý Otec František v úvode píše:

 

Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Zdá sa, že v týchto slovách je zhrnuté tajomstvo kresťanskej viery. Milosrdenstvo sa totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta. Po tom, ako sa zjavil Mojžišovi pod menom „milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný“ (Ex 34, 6), zjavoval Otec, „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), neprestajne, rôznymi spôsobmi a veľakrát v dejinách svoju božskú povahu. V „plnosti času“ (porov. Gal 4, 4), keď bolo všetko pripravené podľa jeho plánu spásy, poslal svojho Syna narodeného z Panny Márie, aby nám definitívne zjavil svoju lásku. Kto vidí jeho, vidí Otca (porov. Jn 14, 9). Ježiš z Nazareta svojimi slovami, gestami i celou svojou osobou zjavuje Božie milosrdenstvo.

Stále potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré odhaľuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí na brata, ktorého stretá na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť navždy milovaní.

Existujú chvíle, keď sme ešte mocnejšie vyzývaní, aby sme svoj zrak upreli na milosrdenstvo a mohli sa tak sami stať účinným znamením Otcovho konania. Práve preto som vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý má byť pre Cirkev blahodarným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo mocnejším a účinnejším.

 

Špecifikácia
Vydavatel LÚČ
Počet strán 384
Formát 10,5 x 15 cm
Väzba Brožovaná
ISBN-13 978-80-8179-020-1
ISBN-10 -