Prihlásiť sa k odberu noviniek

Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945, Dokumente

Dostupnosť: Na sklade
€29,87
Edícia Slovensko v jeseni 1944 – Dokumenty, súčasť série Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik, ako 2. kniha jej prvého zväzku dokumentuje z ame rických, slovenských a nemeckých archívov historický vývin na Slovensku v krátkom, ale neobyčajne prelomovom období. Čo ho zapríčinilo a čo mu predchádzalo ? 1/ Tento prelom spôsobila v lete 1944 intervencia zločineckej tajnej služby NKVD na strednom Slovensku (špeciálna veľkoakcia tajnej služby plk. Asmolova), postavená na diverzii a fyzickom terore voči civilom nemeckej a postupne aj slovenskej národnosti. Najnovšia nemecká výskumná práca o tajných službách a akcii Asmolova odhaľuje, že mali na Slovensku vyvolať ozbrojené povstanie s nasadením 1000 výsadkárov, čo sa im ale nepodarilo. Zato sa však ich obeťou stali už v auguste a v septembri stovky civilistov. 2/ Prelom na Slovensku bol vyvolaný aj príchodom rovnako zločinných oddielov Pohotovostnej skupiny H – Bezpečnostnej polície a Bezpečnostnej služby na čele s SS-Obersturmbandführerom Dr. Josefom Witiskom, umiestnenej na Palisádoch 42 v Bratislave (budova Nemeckej obchodnej akadémie a okolité budovy). Oproti týmto dvom faktorom – dvom strašným totalitným diktatúram s ich veľkým mocenským potenciálom - mali vnútroslovenské deje, akokoľvek intenzívne súčasníkmi prežívané, iba obmedzený význam, čomu zodpovedala aj relatívna krátkosť povstania. Čím však prispieva edícia Ladislava Sušku k lepšiemu poznaniu slovenskej jesene 1944? Súbor dokumentov poskytuje za časový úsek 30. august - 31. október uvedeného roku každodenné periodické spravodajstvo z Bratislavy do Berlína aj do okolitých oblastných centier v Budapešti, Brne, Krakove, Prahe a vo Viedni, tak súhrnné, ako aj špeciálne, až po určité odtiene podkladových materiálov. Čitateľ si môže takto utvoriť predstavu o udalostiach nielen v priebehu týždňov a dní, ale aj počas jednotlivých hodín v rámci každého dňa, na čo sa v obsahových záhlaviach (regestoch) vždy upozorňuje. Po prvý raz v historiografii sa čitateľ dozvie o rozkazoch vodcu Adolfa Hitlera a ríšskeho vodcu SS Himmlera, týkajúcich sa slovenských záležitostí. Edíciu doplňuje rad dokumentov publikovaných v Prečanovej edícii, aby sa historický výskum uľahčil ich porovnaním s teraz sprístupnenými dokumentmi. Nakoniec edícia predkladá široký výber súdnych a policajných dokumentov z obdobia po vojne, v ktorých vypovedajú reprezentanti Nemeckej ríše a Slovenskej republiky z najrôznejších oblastí slovenského a nemeckého života, ako napr. vyslanec Ludin, nemeckí velitelia na Slovensku: Berger a Höffle, generáli Čatloš a Turanec, funkcionári ako K. Murgaš, A. Vašek, K. Skačáni, P. Prikopa, I. Koso a kpt. Ľ. Imrich.
Špecifikácia
Autor Suško Ladislav
Vydavatel LÚČ
Počet strán 712
Formát 220 x 350
Väzba viazaná
ISBN-13 9788071146797
ISBN-10 807114679X