Prihlásiť sa k odberu noviniek

Dotyky s básnikom Dantem

V knihe sú literárne príspevky na tému Dante a jeho dielo od literárneho vedca Júliusa Pašteku.
Dostupnosť: Na sklade
€10,00
V knihe sú zhrnuté už raz publikované, ale i nepublikované literárne príspevky na tému Dante a jeho dielo od literárneho vedca Júliusa Pašteku. Danteho v svojich prácach osvetľujú ako autora Božskej komédie z rôznych strán, s informačným i obranným zámerom. Hoci texty vznikali v dlhšomčasovomrozpätí (1949 – 2014), nijaké vážne dôvody nenútili autora ich revidovať a najmä  nie dodatočne „vylepšovať“ publikované texty vychádzajú nezmenené. Sú to literárne „dokumenty“ – dobové i osobné. Vyvolali ich rôzne príležitosti aj potreby, menila sa ich tematika, nie ich interpretácia – z rešpektu k básnikovi vekov.

Kniha vychádza v roku deväťdesiatych narodenín literárneho vedca prof. Júliusa Pašteku. Jej vydaním vyjadruje vydavateľstvo LÚČ svoju úprimnú vďaku autorovi knihy za dlhodobú vynikajúcu spoluprácu.

Z predslovu knihy: „Pri príležitosti jeho deväťdesiatych narodenín môžem len s vďakou a úctou povedať: Prof. Július Pašteka so svojím bohatým kultúrnym dielom je pokladom slovenskej kultúry. Pokladomje jeho dielo, ale ešte väčším pokladom je pre nás on sám svojou ušľachtilou osobnosťou veľkého veriaceho vzdelanca. Nech ho Pán Boh žehná i naďalej!“
Ján Chryzostom Korec
Špecifikácia
Vydavatel LÚČ
Počet strán 168
Formát 13 x 20 cm
Väzba viazaná
ISBN-13 978-80-7114-966-8
ISBN-10 -