Prihlásiť sa k odberu noviniek

Druhý vatikánsky koncil

linea recta brevissima - priamo najbližšie k pravde č. 50
Dostupnosť: Na sklade
€2,00

Spis autora Jána Košiara obsahuje základné informácie z Druhého vatikánskeho koncilu o vnímaní ateizmu v komunistických krajinách celého sveta v danej dobe. Obohacujúce sú fakty – znenie doslovných prepisov vystúpení nám známych otcov biskupov z východnej časti Európy, ale i iných kontinentov sveta.

 

Úryvok z knihy

Od koncilu sa žiada odsúdenie komunizmu

Petíciu podpísalo 500 koncilových otcov

Vyše päťsto koncilových otcov predložilo predsedom komisií Druhého vatikánskeho koncilu písomnú petíciu, v ktorej žiadali, aby koncil zaujal stanovisko ku komunizmu a jednoznačne ho odsúdil. Biskup Luigi Carli, člen komisie pre biskupov, rozoslal aj vyhlásenie, v ktorom v desiatich bodoch uviedol dôvody, prečo by sa mal koncil vyjadriť k marxistickému komunizmu. Tento svoj dokument poslal asi tisícke koncilových otcov so žiadosťou, aby sa k tejto iniciatíve pripojili… Ak sa dnes pápežovi Piovi XII. neprávom vyčíta, že mlčal o Židoch, je ľahké si predstaviť, že zajtra by sa Druhému vatikánskemu koncilu právom vyčítalo, že jeho mlčanie o komunizme bolo tiež prejavom zbabelosti a zhovievavosti s komunizmom...

   [...] O návrhu doplnenia bodu 19 v XIII. schéme na prípravu dokumentu Gaudium et Spes dokumentu Cirkev v súčasnom svete sa však búrlivo diskutovalo. V rozprave prehovorili aj naši biskupi Pavol Hnilica a Michal Rusnák.

Biskup Pavol Hnilica vystúpil (ako štvrtý v poradí) so svojím príspevkom 26. septembra 1965:39

Dôstojní otcovia,

XIII. schéma – ako dobre vieme – nesie titul „Cirkev v súčasnom svete“, pričom dôraz je na slovách v súčasnom svete. Každý vie, že v súčasnosti sa veľká časť Cirkvi nachádza pod útlakom bojovného ateizmu, ktorý sa opiera o politicko-hospodársky a sociálny systém a nanucuje sa mysliam občanov tvrdými a lživými zákonmi. Máte dojem, že v našej schéme možno zistiť toto položenie Cirkvi?

O ateizme sa v nej hovorí málo. Uspokojiť sa s tým, čo schéma obsahuje, znamenalo by toľko, akoby sme nič nepovedali. Pre takéto mlčanie by nás história právom obvinila zo slabosti alebo zaslepenosti. Problémom ateizmu treba venovať osobitnú schému, či už vydanú samostatne, alebo vloženú do schémy o misiách. Jej vypracovanie si, pravda, vyžiada čas, ale dejiny nás nebudú posudzovať podľa množstva schém, ale podľa hodnoty toho, čo sme povedali a rozhodli. A to platí nie na poslednom mieste aj o ateizme.

V mojich slovách sa nenachádza teória, ale moja vlastná skúsenosť, ako aj skúsenosť biskupov, ktorí nie sú tu prítomní práve pre tie nežičlivé pomery, o ktorých je reč. Je v nich skúsenosť kňazov a rehoľníkov, ktorých som poznal vo väzení a s ktorými som niesol ťarchu a nebezpečenstvá Cirkvi. Chcem byť tlmočníkom ich zmýšľania. K tomu, aby som prehovoril, nevedie ma nenávisť, ale láska k bratom, láska k Cirkvi a tiež k jej prenasledovateľom.

Predovšetkým treba uviesť dôvody, pre ktoré je nedostačujúce to, čo sa v schéme hovorí o ateizme.

     Na prvom mieste nech si otcovia uvedomia skutočnosť, že tretina sveta je pod vládou ateizmu a hrozí nebezpečenstvo, že celý svet padne do jeho moci, ako je to v programe stúpencov ateizmu. A tento program sa aj usilujú uskutočniť pomocou bezpočetných a prvotriedne pripravených propagandistov a s použitím vyberaných prostriedkov, ktoré im poskytuje moderná veda a technika. Ateizmus je najvážnejším bludom dnešných čias a najťažšou chorobou ľudstva, lebo sa radikálne stavia proti Bohu a jeho uctievaniu. Preto by mal byť jedným z hlavných problémov koncilu...

Po biskupovi Hnilicovi a Rusnákovi ako štrnásty v poradí vystúpil krakovský arcibiskup Karol Wojtyła, ktorý pripomenul biskupom zo Západu, aký je rozdiel medzi ateizmom, s ktorým sa oni stretávajú a ktorý vyrastá z vnútorného, i keď pomýleného presvedčenia, a ateizmom, ktorý je nanucovaný zvonka a ktorý je agresívny a neznášanlivý.

Špecifikácia
Autor Ján Košiar
Vydavatel LÚČ
Počet strán 64
Formát 145 x 210 mm
Väzba brožovaná
ISBN-13 9788081791970
ISBN-10 -