Prihlásiť sa k odberu noviniek

Jozef Tiso. Životopisný profil

Knihy vyšla v štvrtom doplnenom a opravenom vydaní.
Dostupnosť: Na sklade
€16,00

Milan Ďurica: Prečo toto nové, štvrté vydanie

Zrejme bežná odpoveď by tu bola: Tretie vydanie je už dávnejšie vypredané a noví záujemcovia v značnom počte posielajú vydavateľstvu objednávky na knihu, o ktorú neprestávajú mať záujem. V takomto prípade sa vec často rieši tým, že sa autor dohodne s vydavateľstvom na dotlači určitého počtu posledného vydania. Aj sme to urobili. Ale dotlač tretieho vydania sa pomerne rýchlo vyčerpala, čo dokazuje, že o knihu je stále záujem. Tak som si povedal, že bude lepšie prikročiť k ďalšiemu novému vydaniu.

Prečo? Lebo aj na základe vlastných bohatých skúseností ako autor som si vedomý, že žiadne ľudské dielo nie je bez nedostatkov a chýb, ktoré sám autor, ale aj niektorí pozorní čitatelia často objavia. Táto kniha je dosiaľ najobsažnejším a predošlými tromi vydaniami obsahovo, ako aj rozsahom citeľne vyčerpávajúcim životopisným profilom jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, za akú nielen obdivovatelia, ale aj kritickejší historici z radov jeho ideologických odporcov pokladajú prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu. Preto som sa rozhodol podrobiť text tretieho vydania dôkladnej revízii, aby som odstránil niektoré jeho drobnejšie nedostatky a upravil faktografiu doplnením nových zistení, ktoré som pri svojich novších štúdiách našiel v dovtedy neznámych alebo neprístupných dokumentoch doma i v zahraničí. Výsledok tejto práce dostávajú záujemcovia do rúk v tomto štvrtom vydaní.   

OBSAH

I. MLADOSŤ A ŠTÚDIÁ

1. Rodisko a rodina

2. Na gymnáziu v Žiline

3. V nitrianskom seminári

4. Pázmaneum a univerzita vo Viedni

5. Doktorská práca

6. Kristov kňaz

II . V SLUŽBE OLTÁRA A VERIACEHO ĽUDU

1. Kaplán v Oščadnici

2. Kaplán v Rajci

3. Kaplán v Bánovciach

4. Poľný kurát na frontoch svetovej vojny

5. Spolupracovník nitrianskeho biskupa

6. Pápežský komorník

7. Farár – dekan v Bánovciach

III . V SLUŽBE SLOVENSKÉHO NÁRODA

1. Cirkev a štát – kňazi a politika

2. Klerikalizmus, politický katolicizmus a klérofašizmus

3. Dr. Jozef Tiso v pražskom parlamente

4. Na ministerskom kresle

5. Teoretik slovenského národného hnutia

6. Tisova revolúcia národného zbratania

7. Tvorca slovenskej štátnosti

IV. OBRANA SAMOSTATNOSTI

1. Medzinárodné uznania Slovenského štátu

2. Prvý prezident Slovenskej republiky

3. Tisov denný program

4. Tiso a Snem Slovenskej republiky

5. Tiso a vláda Slovenskej republiky

6. Po Salzburgu

7. Tiso a Nemci

8. Tiso a povstanie

9. Tiso a Židia

10. Tisovo riešenie židovskej otázky

11. Tiso a Vatikán

V. EXIL – VÄZENI E – SMRŤ

1. Tiso v exile a v americkom zajatí

2. Väzenie a Národný súd v Bratislave

3. Výkon rozsudku

4. Ohlasy popravy doma i vo svete

5. Otázka blahorečenia a svätorečenia Dr.Tisu

Menný register

Špecifikácia
Autor Ďurica Milan S.
Vydavatel LÚČ
Počet strán 704
Formát 15 x 21 cm
Väzba viazaná
ISBN-13 978-80-7114-958-3
ISBN-10 -