Prihlásiť sa k odberu noviniek

O Eucharistii 2. vydanie

Všetko, čo potrebujeme vedieť.
Dostupnosť: Na sklade
€10,00
€6,00

 Ak máte niekedy ťažkosti s tým, prečo si Ježiš zvolil práve spôsoby pokrmu a nápoja, aby sa nám osobne daroval a tiež ak chcete hlbšie pochopiť, prečo sa nám Kristus pri Poslednej večeri navždy daroval – prečítajte si knihu otca kardinála. Nájdete v nej mnohé vysvetlenia, napr. súvislosť Eucharistie s predobrazmi zo Staré zákona, či súvislosť s obetou na Golgote. Každý čitateľ získa ucelený a prístupný pohľad na tajomstvo Sviatosti Oltárnej,na Eucharistiu ako aj na svätú omšu.

Ján Chryzostom Korec: 

Ježiš bol naplnený Božou láskou spôsobom, ktorý nie sme v stave vôbec vyjadriť. Veď ako Boží Syn bol stále spojený s Duchom lásky. V tejto láske bol oddaný nielen Otcovi, ale mal rád

ako nik iný aj ľudí. Ujímal sa chudobných, chorých a hriešnikov. Rozhodol sa prejaviť najväčšiu lásku a dať za nás všetkých svoj život. No i potom chcel zostať s nami a pre nás, preto sľúbi Eucharistiu. Vyjadril svoj trvalý postoj lásky, keď hovoril o sebe ako o Chlebe života (Jn 6, 23). Tu Ježiš vyjadril svoje rozhodnutie navždy sa darovať ľuďom a stať sa im tak prameňom života. 

 

 

Príspevok vdp. Daniela Diana na predstavení knihy 22. októbra 2017

 

EUCHARISTIA PILIER ŽIVOTA  SVEDKA

 

Lurdy môžeme právom nazvať aj mestom Eucharistie a úcty eucharistického Ježiša. Tisíce ľudí, chorých i zdravých, tam deň čo deň adorujú Ježiša v Eucharistii a tak dokazujú, že napriek vonkajšiemu mariánskemu charakteru sú Lurdy hlavne Eucharistické. S Matkou Božou putujú a skláňajú sa pred Ježišom v Eucharistii a mnohí dúfajú, že budú práve oni omilostení a uzdravení. Niektoré tieto procesie sú honosnejšie, iné menej. Ľudia ich takto vnímajú.  No oveľa horšie je, ak sa stretnete s pútnikmi, ktorí vám povedia: „Boli sme na procesii, ale nebolo to ono, na tej našej boli zástavy a stuhy, to bola atmosféra, tá dnešná ani zďaleka!“ Kňaza takéto konštatovanie veľmi mrzí, lebo kto je podstata eucharistickej procesie, kto je ten hlavný?  Koľko ešte musíme poznávať, koľko sa musíme ešte vzdelávať, koľko musíme mať trpezlivosti a vysvetľovať, že nie vonkajšok, ale Kristus! Nie monštrancia, ale Ježiš v Eucharistii, to je pravá podstata sprievodu. Bez neho je to iba zástup ľudí. Aj z tohto vidieť, ako veľmi potrebujeme dobrého učiteľa, ktorý nám pomôže naplno pochopiť Krista v Eucharistii.

Je mnoho tých, ktorí nám ponúkajú teologické traktáty o Eucharistii, ale tie akoby pospolitému ľudu ostali zahalené vysokou odbornosťou. A predsa, na Slovensku sme mali učiteľa, ktorý veľmi zvláštnym, jemu osobitným spôsobom vyučoval a my môžeme Bohu ďakovať za dar Knižnice viery, ktorá je dielom naozaj veľkej osobnosti Cirkvi – kardinála Jána Chryzostoma Korca. Teším sa, že opäť vychádza kniha, ktorá ma fascinovala a fascinuje, ale hlavne oslovuje. A ona oslovuje a učí aj tých jednoduchých, ktorí si uvedomili to, čo je naozaj dôležité.

Dokazuje to aj epizóda, ktorá sa odohrala v máji 1977 pri posviacke Kostola Panny Márie Fatimskej v Nimnici, filiálke farnosti Púchov. Bol som prítomný a dovolil som si povedať otcovi kardinálovi: „Otče, vy nie ste teológ typu kardinála Ratzingera.“ Prítomní na chvíľu zmeraveli, ja som však pokračoval: „Jeho dielo Úvod do kresťanstva som študoval už šiesty alebo siedmy raz, ale stále mám problém pochopiť niektoré state. Jeho diela sú mnoho ráz ťažko pochopiteľné širokým vrstvám čitateľov, ale vy ste teológ, ktorému rozumejú viac-menej všetci. Svedčí o tom výrok istej ženy, ktorá mi dnes povedala: ‚Veľa som toho počúvala a počúvam o Eucharistii, ale až keď som si prečítala knihu otca kardinála O Eucharistii som pochopila, čo naozaj je Eucharistia, nie je, ale kto vlastne je Eucharistia.‘ “

Práve táto jednoduchá žena, ktorá si prečítala knihu kardinála O Eucharistii svedčí o tom, že ten kto porozumel Eucharistiu, kto ju denne slávi a komunikuje s Kristom, dokáže ju sprístupniť aj iným a to je to najdôležitejšie, čo môže byť. Týmto dielom kardinál nielen teologicky prístupným, ale aj vhodným, jemu vlastným literárnym štýlom oslovuje  aj toho najjednoduchšieho človeka, čo napokon môže byť a má byť túžbou každého učiteľa. To naozaj dokáže iba ten, kto žije skrze Eucharistiu.

Každý, kto bude čítať knihu O Eucharistii, už nikdy viac nepovie, že tá či ona procesia nebola „ono“!                                                                  

                                                                                         

Špecifikácia
Autor Korec Ján Chryzostom
Vydavatel LÚČ
Počet strán 336
Formát 12,5 x 18 cm
Väzba viazaná
ISBN-13 9788081790836
ISBN-10 -