Prihlásiť sa k odberu noviniek

Salus patriae suprema lex

Antológia textov prof. Milana Ďuricu. Zostavil Martin Lacko a Ján Košiar
Dostupnosť: Na sklade
€15,00

OBSAH

 

Slovenské dejiny – slovenskými očami

I. Formovanie slovenského národa a jeho štátnosti

Samova ríša a slovenská štátnosť

Kto bol Samo?

Veľká Morava či Stredoveké Slovensko?

Odkedy sme Slováci?

Prečo sa voláme Slovákmi?

Rastic – prvý slovenský štátnik a kráľ Slovákov

Slavomír – zabudnutý kráľ dávnych Slovákov

Nehlásime sa bojazlivo k dedičstvu otcov?

Kto bol sv. Gorazd

Pápež Štefan V. a jeho zákaz staroslovenského liturgického jazyka

Stredoveké korene slovenskej štátnosti

Ako a načo sa presadilo nepatričné pomenovanie „Slověn“v novej slovenskej historiografii

II. Národ, Cirkev a Európa v 20. storočí

Delegácia Slovenskej ligy v Amerike na Slovensku v roku 1919

Keď sa sloboda rodila. Odkaz Ružomberka 1919

Milan Rastislav Štefánik z politologického hľadiska

Zmysel a význam 6. októbra 1938

Význam 14. marca 1939 v slovenských dejinách

Integrácia spoločenstva v prvej a v druhej Slovenskej republike

Historický odkaz Dr. Jozefa Tisu

Prečo musel zomrieť bulharský cár Boris III.?

Slováci a Sedembolestná

Saleziánska spoločnosť na Slovensku

Andrej Hlinka kňazská osobnosť, ktorá usmernila naše dejiny

Dvadsať rokov bez Michala Lacku

Hrsť spomienok na Štefana Náhalku

Prišiel do vlastného a vlastní ho neprijali

III. Medzi kresťanskou tradíciou a bruselským novopohanstvom

Čo ohrozuje našu štátnosť?

Čo nám chýba na kultúrnom poli

Ku kríze našich vysokých škôl

Európska mládež a jej vzťah k národu a štátu

Slobodní murári včera a dnes

Desať rokov Maastrichtu alebo čo nevieme o Európskej únii

Euro alebo kam idú naše peniaze

Európska únia bez Boha

Sme schopní zachovať si národnú identitu?

Po desiatich rokoch Slovenska v EÚ

Je globalizácia novotou dejín?

Voda – zlato budúcnosti

IV. Problémy historiografie a histórie

Historické problémy Slovenska a ich vplyv na súčasnosť

Komunizmus – Fašizmus – Nacizmus

Kríza národného povedomia

Historické a národné povedomie slovenskej inteligencie

V. Mater et Magistra

Dejinný rozmer kresťanského života

Medziľudské vzťahy vo svetle Evanjelia

Sto rokov encykliky Leva XIII. Rerum novarum

Pokoj a sloboda

Pavol VI. – veľký priateľ Slovákov

Doslov vydavateľa

Bohaté curriculum Prof. Milana Ďuricu

 

 

 

 

Špecifikácia
Vydavatel -
Počet strán 360
Formát A 5
Väzba viazaná
ISBN-13 978-80-8179-004-1
ISBN-10 -