Prihlásiť sa k odberu noviniek

Sila ticha proti diktatúre hluku

Po knihe BOH alebo NIČ je opäť na trhu kniha kardinála Roberta Saraha.
Dostupnosť: Na sklade
€14,00

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, jeden z najbližších spolupracovníkov Svätého Otca Františka sa radí            k najvýznamnejším osobnostiam súčasného katolíckeho sveta.

V roku 2016 vyšla jeho kniha BOH alebo NIČ v štrnástich jazykoch na celom svete.

Na slovenskom trhu je jeho ďal­šia kniha SILA TICHA. Proti diktatúre hluku, v ktorej obhajuje ticho. Je opäť rozhovorom francúzskeho vatikanistu a spisova- teľa Nicolasa Diata s kardinálom. V odpovediach veľmi presne pomenúva a detail­ne rozoberá horúci problém dnešného sveta – ohlušovanie sa všemožnými for­mami hluku a prehnanej činorodosti, ktoré vyplývajú okrem iného zo strachu moderného človeka z ticha a utiahnutia sa do vnútra vlastného srdca. Varuje pred dôsledkami, ktoré tento životný štýl prináša, a ozrejmuje, prečo ho tre­ba čo najrýchlejšie zmeniť. Poukazuje aj na predstaviteľov Cirkvi, ktorí tiež prepada­jú svetským trendom. Rozsiahlo sa dotýka aj veľmi chúlostivých otázok, akými sú vhodnosť či nevhodnosť mlčania zoči-voči nespravodlivosti, chorobe, smrti, i otázky tzv. mlčania Boha.

Úryvok z predhovoru ku knihe SILA TICHA od emeritného Svätého Otca Benedikta XVI

 

Kardinál Sarah je duchovný učiteľ, ktorý hovorí z hĺbky mlčania s Pánom

a z vnútornej jednoty s ním, a tak má naozaj čo povedať každému z nás.

 

„Čo to znamená – počuť Ježišove ticho a poznať jeho mlčanie? Vieme

z evanjelií, že Ježiš opätovne v samote prežíval noci na vrchu v modlitbe

a rozhovore s Otcom. Vieme, že jeho reči a jeho slovo pochádzali z jeho

mlčania a len tam mohli dozrievať. Z toho je zreteľné, že jeho slovo môžeme

len vtedy správne pochopiť, keď vstúpime do jeho mlčania, keď sa

naučíme ho počuť v jeho mlčaní...

 

Všetky tieto myšlienky mi opäť prechádzali mysľou, keď som čítal novú

knihu od kardinála Roberta Saraha. Sarah nás učí mlčať – mlčanie spolu

s Ježišom, to pravé vnútorné ticho, a práve tak nám pomáha pochopiť slovo

Božie. Samozrejme, že sotva hovorí o sebe, ale sem tam nás nechá nahliadnuť

do jeho vnútorného života. na otázku nicolasa Diata: ‚Uvažovali

ste niekedy nad tým, že slová môžu byť obťažujúce, ťažkopádne a príliš

hlučné?‘ Odpovedal: ‚...V modlitbe a duchovnom živote som často pociťoval

potrebu hlbšieho, dokonalejšieho ticha... Dni v tichu, samote a pôste,

keď jedinou potravou je Božie slovo, umožnia človeku budovať svoj život

na tom, čo je podstatné.‘

 

Musíme byť vďační Svätému Otcovi Františkovi, že menoval do vedenia

kongregácii zodpovednej v Cirkvi za slávenie liturgie takéhoto duchovného učiteľa.

Ako pri výklade Písma, tak aj pri liturgii platí potreba odborných vedomostí.

Ale tiež tu platí, že odbornosť sa môže stať málo platnou, pokiaľ sa nezakladá

na hlbokej vnútornej jednote s modliacou sa Cirkvou, ktorá samotným Pánom

vždy znova učí, čo je adorácia. Kardinál Sarah je majster ticha a vnútornej

modlitby, tak je liturgia v dobrých rukách.“

 

Špecifikácia
Autor Robert Sarah
Vydavatel LÚČ
Počet strán 312
Formát 13, 5 x 21 cm
Väzba pevná
ISBN-13 9788081790713
ISBN-10 -