Prihlásiť sa k odberu noviniek

Slovenská štátnosť v dejinách a dnes

linea recta brevissima - priamo najbližšie k pravde č. 29.
Dostupnosť: Na sklade
€1,30
„Z historického hľadiska môžeme tvrdiť, že štátnosť bola – aspoň v našom kultúrnom a politickom prostredí – jedným z najdôležitejších pod¬mieňujúcich faktorov etnogenézy, a teda i z nej vyplývajúcej národnej identity. Potvrdzujú to dejiny všetkých európskych národov. Vo viacerých svojich prácach som jasne poukázal na to, že Slováci ako prví medzi západnými Slovanmi dospeli k uvedomeniu si svojej etnickej individuality. Bolo to bezpochyby aj – a hlavne – následkom toho, že ako prví v onom veľkom slovanskom spoločenstve dosiahli také vývojové štádium, že sa dali organizovať do mocensko-politického útvaru, v ktorom možno už vidieť jasné zárodky stredovekého štátu.“ Autor prechádza od Samovej ríše cez štátne zoskupenia Slovákov spoločné s Čechmi, ale i samostatné, až po súčasnú Slovenskú republiku a vyzýva každého jednotlivca, aby sa vzoprel akémukoľvek útlaku proti duchovnému dedičstvu slovenského národa, proti jeho kresťanskej tradícii a proti jeho národnej štátnosti, a to prostredníctvom nových iniciatív na športovom, finančnom, hospodárskom, kultúrnom, vedeckom i politickom poli.
Špecifikácia
Autor Ďurica Milan S.
Vydavatel LÚČ
Počet strán 44
Formát 120 x 170
Väzba brožovaná
ISBN-13 9788071148999
ISBN-10 -