Prihlásiť sa k odberu noviniek

Svätý Pavol

Najobsiahlejší životopis sv. Pavla v slovenčine.
Dostupnosť: Vypredané
€16,00

Recenzia z pera Pavla Kalinaya: Máloktorá kniha známeho spisovateľa, významného teológa vyvolava v duši človeka takú pozitívnu ozvenu ako monografia Svätý Pavol, významné dielo prof. Dr. Jozefa Holznera, ktoré vyšlo v Nemecku v prvej polovici 20. storočia, skoro v dvadsiatich vydaniach. Spôsobilo veľký záujem kultúrno-náboženskej verejnosti pre svoj obsah a spôsob podania života a diela veľkého Apoštola národov sv. Pavla v jeho prakresťanskej veľkosti a sile, na pozadí času, keď sa rodilo kresťanstvo, ako mohutná duchovná sila, zachvacujúca stále väčší a väčší priestor spoločenstva vtedajšieho pohanského sveta. Aj na Slovensku sa objavil preklad tohto neobyčajného diela zásluhou prof. Dr. Valentína Kalinaya, bývalého študenta-bohoslovca na innsbruckej univerzite v Rakúsku, v čase, keď naša vlasť prechádzala krutou kataklizmou druhej svetovej vojny. Vydanie knihy v SSV Trnava (v 1945) znamenalo veľkú duchovnú posilu pre celú generáciu kňazov a katolíckych laikov v čase, keď sa začal prejavovať akútny nedostatok náboženskej literatúry. Jedným z tých, na ktorých zapôsobila táto vzácna knižka, bol aj Otec Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý v knihe dialógov s J. Paštekom ,,Spomínam, premýšľam, vyznávam. Rozhovory s kardinálom" (Lúč Bratislava 1999) uvádza, že toto dielo o sv. Pavlovi čítal desaťkrát a keď ju dočítal, už sa tešil, že ju začne čítať znovu. Sv. Pavol bol preňho veľkým vzorom života. O dôležitosti knihy svedčí i jej samizdátové vydanie za totality, keď sa kniha už ťažko dala zohnať. Teraz, po vyše 60 rokoch od vydania prvého prekladu opäť sa objavuje na našom knižnom trhu v upravenej forme toto vzácne dielo prof. Dr. Jozefa Holznera zásluhou vydavateľstva Lúč Bratislava, 2011 (manželia Kolekovci). Druhé slovenské vydanie je motivované šesťdesiatym výročím biskupskej vysviacky J. E. kardinála Jána Chryzostoma Korca, ako prejav vďaky a úcty za dielo vzácneho jubilanta, čo je uvedené na prvej stránke nového vydania. Kniha zostala v pôvodnom preklade V. Kalinaya, len bola prispôsobená novým gramatickým pravidlám a aktualizácii niektorých výrazov podľa súčasného slovenského jazyka. Mohutné vyše 660 stránkové dielo o sv. Pavlovi predstavuje náročný teologicko-filozofický komplex informácií, reflexií a analýz vysoko odborne fundovaného autora o živote a diele Apoštola národov, ktorý má pomôcť porozumieť sv. Pavlovi na pozadí času, v jeho prakresťanskej veľkosti hlásateľa Kristovej náuky. Celé dielo možno vnímať zhruba v piatich nadväzných častiach, ktoré vytvárajú ucelenú predstavu o tomto velikánovi kresťanského praveku a jeho vplyve na dynamicky sa rozvíjajúce kresťanské spoločenstvo v podmienkach rímskeho impéria. Pri vytváraní diela autor pracuje s veľkým množstvom údajov historického a geografického charakteru, ktoré kombinuje s dokonalou znalosťou Sv. Písma, hlavne listov sv. Pavla a Skutkov apoštolských. Tieto znalosti analyzuje, porovnáva a vyhodnocuje, so zámerom čo najlepšie pochopiť konanie a činy sv. Pavla v ich logickej následnosti i vo vzťahu k jeho prirodzeným povahovým dannostiam. Dokáže dedukovať z pôsobenia a skutkov veľkej osobnosti sv. Pavla toľko poznatkov, že čitateľ nadobudne nový, dovtedy netušený obraz o tomto géniovi kresťanského staroveku. Rozdelenie diela na päť etáp je len určitou pomôckou na zvládnutie rozsiahleho textu knihy. Prvú časť by sme mohli označiť ako Mladé roky Šavla-Pavla a jeho príprava na životné poslanie. Tu autor živým štýlom vykresľuje detstvo a vzdelanie sv. Pavla v rodnom Tarze v Malej Ázii a neskôr u nôh slávneho rabína Gamaliela v Jeruzaleme, v zmysle židovskej tradície a gréckej helenistickej kultúry. Z tejto výchovy vychádza mladý Šavol ako presvedčený zákoník, farizej a neskôr ako prenasledovateľ kresťanstva, ktoré chápe ako sektu odporcov Zákona a prastarej židovskej tradície. Punc správnosti jeho judaistického presvedčenia potvrdzuje i skutočnosť, že je poverený židovskou Veľradou postaviť sa na čelo skupiny prenasledovateľov, ktorá mala za cieľ i fyzicky likvidovať.

Špecifikácia
Autor Holzner Jozef
Vydavatel LÚČ
Počet strán 672
Formát 150 x 200
Väzba viazaná
ISBN-13 9788071148371
ISBN-10 8071148377