Prihlásiť sa k odberu noviniek

Žeravé uhlíky. Nad pahrebou spirituality

Vzácne dielo vzácneho mnícha v novej edícii SPIRITUALITA.
Dostupnosť: Na sklade
€13,00

 

Kniha je prvý zväzok z novej edície SPIRITUALITA vo vydavateľstve LÚČ. Žeravé uhlíky sú vzácnym dielom vzácneho mnícha otca Hieronyma z francúzskeho trapistického kláštora Sept-fons.

Je cťou vydavateľa, že môže vydávať diela mníšskej spirituality, ktoré ešte nikdy nevyšli v slovenskom jazyku a ktoré nám odkrývajú neznámy duchovný svet obohacujúci ako zasvätené osoby tak i laikov.

 

Druhým zväzkom je kniha Dom Samuela, súčasného opáta trapistického kláštora Nový Dvůr v Čechách - Celým srdcom.

 

O autorovi

Otec Hieronym (1907 – 1985) bol trapistickým mníchom v kláštore Sept-Fons, ktorý patrí cisterciánske­mu rádu prísnej observancie. Tento pôvodne poľnohospodársky inžinier bol švajčiarskej národnosti, ale narodil sa na ostrove Rhodos. Celý svoj mníš­sky život prežil v stredofrancúzskom kraji, ktorý sa pre jeho históriu a svoj­ské tradície nazýva Burbonsko. V zlo­žitom období pre Cirkev dokázal odo­vzdať svoje hlboké „poznanie“ mla­dým nasledovníkom, svojim opravdi­vým učeníkom, ktorých s istotou vie­dol po bezpečných cestách duchovnej náuky k Bohu. Bez otca Hieronyma by bol nepredstaviteľný rozkvet kláštora Sept-Fons, ktorého plodom bolo i za­loženie kláštora Nový Dvůr v Čechách.

  

Z knihy otca Hieronýma

Svojím spôsobom ide o individuál­nu formáciu k životnej vnímavosti na božské a k oddanosti voči Bohu. Ako základný prostriedok tu postačí kni­ha alebo zápisky, ktoré nám pomôžu potlačiť prirodzený sklon k nečinnos­ti, mobilizovať dušu a nasmerovať jej energiu k správnemu bodu, prebudiť v nej túžbu vracať sa sústavne k Bohu. Nájsť správne súradnice týchto ná­vratov býva ťažké najmä v tých prí­padoch, keď sa ich duša snaží objaviť sama v sebe. Často je totiž pustá, vy­prahnutá, ťarbavá alebo roztržitá. Nie­kedy však stačí krátky úryvok a v tej chvíli vykročíme na cestu k Bohu, kto­rá bude istejšia, mnohotvárnejšia, bo­hatšia... 

Osobné výpisky majú presne toto spoločné: sú to fragmenty textov, kto­ré ako žeravé uhlíky dokážu rozpáliť dušu, aby v okamihu vzbĺkla a bola strávená plameňom.

 

Z úvodu otca Patrika, opáta zo Sept-Fons:

Otec Hieronym bol veľký a vášnivý čitateľ. Čítanie bolo pre neho nevyhnutným prostriedkom na prehlbovanie života modlitby. Učil nás, ako si máme pri čítaní knihy najskôr podčiarknuť pasáže, ktoré nás zaujali, a osobitne si vypísať z nich tie, ktoré nás pri opätovnom čítaní toho istého textu znova upútali. Každý z nás si takto postupne zostavoval vlastnú antológiu, akýsi „zlatý fond“ prečítanej literatúry. V rozhovoroch s nami ho označoval ako odblesk milosti, ktorá nám bola vnuknutá počas čítania.

Tieto úryvky textov, nespočetne veľa ráz čítané pri modlitbách s cieľom vzpružiť si pozornosť, predstavovali pre neho to, čo predstavujú dnes aj pre nás: nenahraditeľ­ný prostriedok napomáhajúci naše zotrvávanie pred Bo­hom. Selektívny prístup k zhotovovaniu týchto výpiskov predstavoval opravdivé umenie, ktoré sme si osvojovali postupne, krok za krokom. Často nám opakoval: „Existu­jú citáty na jeden deň a citáty nadčasové...“ 

 

Špecifikácia
Vydavatel LÚČ
Počet strán 288
Formát 14,5 x 19,5 cm
Väzba viazaná
ISBN-13 9788081790744
ISBN-10 -