Prihlásiť sa k odberu noviniek

Andrej Hlinka

Ochranca Slovákov, bojovník proti maďarizácii aj nacizmu
Dostupnosť: Na sklade
€19,00
€12,00

Andrej Hlinka (1864 - 1939), jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. Známe je jeho heslo: Za Boha život, za národ slobodu!

Bol rímskokatolícky kňaz, národovec, publicista a politik. Do slovenskej histórie sa zapísal aj ako jeden zo signátorov Martinskej deklarácie v roku 1918, o rok neskôr sa zúčastnil Parížskej mierovej konferencie. Hlinka je dodnes známy aj ako bojovník proti maďarizácii a veľký ochranca Slovákov.

-------------------------

Národná rada Slovenskej republiky dňa 26. októbra 2007 prijala zákon 531/2007 o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku. Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku bola v budove Národnej rady Slovenskej republiky nainštalovaná busta Andreja Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej je uvedený text: "Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku".

-----------------------

Predkladané dielo je iniciatívou, na ktorej už desiatky rokov pracoval vynikajúci slovenský historik Doc. Ing. František Vnuk. Chcel tak sprístupniť záujemcom jediný primerane obsiahly životopis Andreja Hlinku z pera a umu jeho súčasníka a jedného z jeho najbližších spolupracovníkov, redaktora, poslanca, podpredsedu česko-slovenskej vlády, krátkodobého predsedu vlády a prvého vyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Karola Sidora, ktorý pokrýval jeho životné obdobie od roku 1864 až po rok 1926 a vyšiel v roku 1934. Nie je to teda nová životopisná štúdia. Editor rozhodol publikovať túto knihu ako historický dokument v nezmenenej jazykovej i obsahovej forme ako faksimile pôvodného vydania. Ale aby čitateľ dostal ucelený životopisný profil Andreja Hlinku, František Vnuk doplnil Sidorov text svojím spracovaním chýbajúceho obdobia 1926 – 1938. Podarilo sa mu celkom úspešne napodobniť spisovateľský štýl Karola Sidora, takže doplnené dielo z literárneho hľadiska si zachováva takmer nenarušenú kontinuitu.

Špecifikácia
Autor Vnuk František
Autor Sidor Karol
Vydavatel LÚČ
Počet strán 1032
Formát 150 x 210
Väzba viazaná
ISBN-13 9788071146827
ISBN-10 807114682X