Prihlásiť sa k odberu noviniek

Vydavateľstvo

Charakteristika vydavateľstva LÚČ

Vydavateľstvo LÚČ je katolícke vydavateľstvo, čo znamená, že knihy, ktoré v ňom vychádzajú sú napísané v duchu katolíckej viery, teda náboženské knihy a knihy nenáboženského charakteru, v ktorých je katolícka viera plne rešpektovaná.

Vzniklo 29. decembra 1989, tesne po zmene režimu.

Jeho vydavateľskú činnosť môžeme rozdeliť do troch oblastí: vydávanie pôvodnej slovenskej tvorby, kníh pre deti a mládež a prekladovej tvorby. 

Vydavateľstvo vydalo tretinu svojich diel z pera približne sto slovenských autorov. Významnú časť pôvodnej tvorby zaberajú diela autorov, ktorí nemohli v komunistickom režime vôbec publikovať, ako Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Špirko, Jozef Kútnik Šmálov, Ferko Skyčák, Paľo Oliva, Vševlad Gajdoš a ďalší. 

Najúspešnejší spomedzi nich, i najúspešnejší autor vydavateľstva LÚČ, je kardinál  Ján Chryzostom Korec. V LÚČi publikoval 68 titulov, viaceré aj vo viacnásobných vydaniach.

Jeho dielo Od barbarskej noci dosiahlo aj najväčší medzinárodný úspech, bolo preložené do šiestich jazykov a vyšlo v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku, Chorvátsku a v USA.

Najnáročnejšie dielo z produkcie vydavateľstva je Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Obsahuje 2600 personálnych hesiel, viaceré registre na 850 stranách. Ďalej taktiež dielo lexikálneho charakteru prof. Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov, dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou a monografia prof. Júliusa Pašteku Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.

Viac ako tretina kníh sú preklady. Slovenský čitateľ mohol prostredníctvom nich spoznať tvorbu Sv. Augustína, Františka Saleského, či autorov 20. a 21. storočia: Viktora E. Frankla, Michaela Quoista, Carla Carretta, Emanuela Tardifa, Anselma Grüna, Elisabeth Lukasovú a mnohých ďalších autorov.

Vydavateľská činnosť je rozvinutá do týchto edícií: Knižnica viery, Pramene, Libri historiae Slovaciae, Libri Europeai, Linea recta brevissima, Myšlienky a osobnosti, Viera Nádej Láska, Životné cesty, Slovom k Bohu, Zrkadlenie, edícia DEŤOM, DAR, Beletria.

Do konca júna 2014 vyšlo vo vydavateľstve LÚČ 965 kníh.


Ocenenia knižných titulov

Z produkcie vydavateľstva LÚČ boli ocenené tieto tituly:

 • Cena SSS, 1995:
  Ján Chryzostom Korec, Cirkev v dejinách Slovenska
 • Cena Literárneho fondu, 1995:
  Ladislav Hanus, Kostol ako symbol
 • Cena VÚB, 1995:
  Ján Chryzostom Korec, Cirkev v dejinách Slovenska
 • Cena VÚB, 1997:
  Ladislav Hanus, Človek a kultúra a Princíp pluralizmu
 • Cena VÚB, 1998:
  Janko Silan, Súborné dielo (8 zväzkov)
 • Slovenská národná knižnica, 2001:
  Kol., Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska
 • Uznanie Literárneho fondu, 2002:
  Antoni Libera, Madame
 • Medzinárodné centrum etnografie v Palerme, prvá cena Pitre-Salomone Marino, 2002:
  Ján Botík, Slovenskí Chorváti
 • Prémia Literárneho fondu, 2002:
  Ján Botík, Slovenskí Chorváti
 • Cena Literárneho fondu, 2003:
  Július Pašteka, Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny
 • Cena udelená ZKVS; víťazný titul v kategórii umenovednej literatúry za rok 2006:
  Jozef Haľko, Modrý kostol
 • Cena udelená ZKVS; víťazný titul v kategórii detskej literatúry za rok 2006:
  Chrám múdrosti, Sväté písmo pre deti
 • Cena Knižnej revue: KNIHA ROKA 2010
  Jozef Haľko, Štefan Komorný, DÓM, Katedrála svätého Martina v Bratislave
 • Cena Ministerstva kultúry SR: NAJKRAJŠIA KNIHA SLOVENSKA 2010
  Jozef Haľko, Štefan Komorný, DÓM, Katedrála svätého Martina v Bratislave
 • CENA LITERÁRNEHO FONDU 2010 v kategórii spoločenské vedy
  Jozef Haľko, Štefan Komorný, DÓM, Katedrála svätého Martina v Bratislave
 • Cena Literárneho fondu KNIHA ROKA, 2011
  Jozef Haľko, Štefan Komorný, DÓM, Katedrála svätého Martina v Bratislave

Ďalšie informácie

Popri vydavateľskej činnosti sa LÚČ zaoberá:

 • polygrafickou činnosťou (farebná tlač, väzba V1, V2)
 • obchodnou činnosťou (kníhkupectvá v Bratislave, Nitre, Žiline a Zvolene)