Prihlásiť sa k odberu noviniek

Anka Kolesárová. Životopis 2. vydanie

Životopis už blahoslavenej Anky Kolesárovej Jej odkaz pomohol už mnohým, hlavne mladým ľuďom.
Dostupnosť: Na sklade
€5,00
€2,00

Úvod do knihy od Pavla Hudáka, rektora Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

Pri čítaní rukopisu tejto knihy som si nanovo uvedomil, že každý z nás má svoj príbeh. Život píše boľavo i radostne. Cez slzy som sa vracal v myšlienkach do spomienok, kedy som prvýkrát počul o Anke Kolesárovej v Košiciach na kňazských rekolekciách. Bola predstavená spolu s inými osobnosťami ako adeptka na blahorečenie. Odvtedy prešlo osemnásť rokov a jej príbeh zmenil príbehy mnohých. V modlitbe pri jej hrobe hodina uplynie veľmi rýchlo. Je tam cítiť jasný a hlboký odkaz  jej života: „Radšej smrť ako hriech.“

Cirkev si vždy ctila dar čistoty a panenstva pre nebeské kráľovstvo. S úctou a láskou stavala na oltár tých, ktorí boli ochotní kvôli čistote zomrieť. Proces blahorečenia a svätorečenia je ocenením ich obety života, posvätením pre večný život a zároveň výzvou a príkladom pre nás, že v našich skúškach máme šancu bojovať víťazné boje.

Dnešná doba je žiaľ plná nástrah a mnohí mladí prichádzajú o svoju nevinnosť skôr, ako by si stihli uvedomiť jej cenu. Prichádzajú výčitky, trápenie, pocity menejcennosti, strata vnútornej krásy Božieho dieťaťa. Ale to nie je koniec, existuje nový začiatok! „Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ (Ž 51,12) Ježiš prišiel zvlášť kvôli zraneným a uboleným, aby ich uzdravil. Ak aj človek zlyhal, hlboká ľútosť mu umožňuje začať odznova s novou tvárou a s čistým srdcom. Uzdravenie prichádza s rozhodnutím urobiť hrubú čiaru za minulosťou a vykročiť do budúcnosti s pevným odhodlaním vytrvať v boji o čistotu tela, srdca i mysle. Sviatosť zmierenia je sviatosť milosrdnej lásky, v ktorej sa Boh zmilúva nad hriešnikom a dáva mu novú nádej. Prijíma znovuzrodenie do svojho života a stáva sa opäť Božím dieťaťom.

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18,3) Na jednej detskej svätej omši som ponúkol deťom štyri kamienky svätosti: červený ako mučeníctvo, zelený ako svedectvo o Ježišovi, modrý symbolizujúci úctu k Panne Márii a biely ako znak čistoty. Keď som sa spýtal, kto chce biely kamienok, žasol som! Zo stovky detí sa zdvihlo hore asi deväťdesiat rúk. Zvláštna Božia milosť pôsobí v detskej duši, že si volí čistotu, aj keď ešte nevie, čo všetko to značí žiť ju do dôsledkov. Deti sú nevinné, ich duše sú čisté, a preto im patrí nebeské kráľovstvo.

Teším sa, že vychádza životopis Anky Kolesárovej. Opisuje príbeh obyčajného dedinského dieťaťa a mladého dievčaťa, ktoré nemá ďaleko od príbehu každého jedného z nás. Jej hrdinská odvaha obetovať svoj život kvôli kresťanským hodnotám, vnútornej kráse a dôstojnosti ženy dodala už nádej mnohým – začať odznova, žiť v čistote, bojovať každodenné boje. Hrdinské príbehy iných mužov a žien, chlapcov a dievčat, o ktorých svet nevie, dostanú hojnú odmenu v nebi.

Ďakujem Bohu, že môžeme poznať príbeh Božej služobnice Anky Kolesárovej. Ďakujem Anke za jej hrdinské svedectvo života, ktoré sa stalo mocným prameňom duchovnej sily pre ďalšie generácie. Ďakujem každému, kto prijal milosť z jej obety a každodenným životom o tom vydáva svedectvo. Vďaka všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom za pomoc pri realizovaní projektov pre rodiny a mládež vo Vysokej nad Uhom, Ankinom rodisku. Ďakujem za všetky modlitby, obety a povzbudenia na ceste objavovania Božej prozreteľnosti.

Prajem vám pri čítaní tejto knižočky otvorené srdce pre prijatie Božích vnuknutí a darov, aby ste nabrali odvahu žiť hodnotami, pre ktoré sa oplatí zomrieť, pretože práve tie dávajú ľudskému životu krásu a zmysel.

 

Špecifikácia
Autor Rusiňáková Magdaléna
Vydavatel LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava
Počet strán 144
Formát 12,5 x 19 cm
Väzba brožovaná
ISBN-13 9788081791086
ISBN-10 -