Prihlásiť sa k odberu noviniek

Pomocníci v ťažkých a beznádejných situáciach

Pomocníci v ťažkých a beznádejných situáciách sú: Sv. Júda Tadeáš Sv. Rita Sv. Expedit Sv. Peregrín
Dostupnosť: Na sklade
€2,50

 

Pomocníci v ťažkých a beznádejných situáciach sú: sv. Rita, sv. Júda Tadeáš, sv. Expedit a sv. Peregrín.

Modlitebník obsahuje ich  krátke životopisy a modlitby.

Sv. Rita a sv. Júda Tadeáš sú u nás známi a obľúbení svätí, avšak sv. Expedit a sv. Peregrín, ktorý je  patrónom chorých na rakovinu, sú pomerne neznámi, a tak sa môžete s nimi bližšie zoznámiť a aj ich prostredníctvom získať pomoc od Boha.

 

 

Pamätajme teda, že keď sa modlíme k svä­tým, vzdávame tým česť Bohu. Chválime ho, pretože uctievame diela jeho milosti. Bohu je príjemné, keď sa s prosbami obraciame na jeho priateľov, na tie údy Kristovho mystické­ho tela, ktoré sa už tešia z víťazstva v nebi.Treba vedieť aj to, že svätci v nebi neupad­li do stavu takého nadšenia z vlastného šťas­tia, že by zabudli na tých, ktorých zanechali na zemi. Dokonalá láska, akú dosiahli, zahŕňa všetky duše, ktoré Boh stvoril a obdaroval mi­losťami. Oni sa o nás naozaj zaujímajú a chcú nám pomáhať.

Uvedomme si tiež, že ak modlitba dobrého človeka na zemi môže pohnúť Boha, čo potom môže dosiahnuť modlitba svätcov obetovaná za nás. Veď oni sú Boží hrdinovia, jeho najbližší priatelia, jeho rodina. Preto je správne, že k Bohu nejdeme sami – často veľ­mi hriešni –, ale v spoločnosti svätých, kto­rí sa ukázali ako účinní orodovníci u Boha. K nim patria pomocníci v ťažkých a beznádej­ných situáciách, ktorých odporúčam v tomto modlitebníku.

 

 

 

 

 

Špecifikácia
Autor Stanislaw Mrozek
Vydavatel LÚČ
Počet strán 96
Formát 10,5 x 15 cm
Väzba brožovaná
ISBN-13 9788081790256
ISBN-10 -